Công tắc áp lực HS210

Mô tả sản phẩm công tắc áp lực HS210 Công tắc áp lực HS210 hay công tắc áp suất, rơ le áp suất là thiết bị có chức năng điều tiết và kiểm soát áp suất trong đường ống dẫn. chuyển đổi các tín hiệu áp suất hoặc hiệu áp suất thành ra sự đóng ngắt (ON/OFF) của mạch điện, […]