Khớp nối mềm

Khớp nối mềm hay khớp nối chống rung là một thiết bị dùng nối ghép giữa 2 đường ống với nhau, đảm bảo hệ thống đường ống hoạt động ổn định. Khớp nối mềm có thể co giãn trong phạm vi nhất định, để bảo vệ đường ống và hệ thống đường ống. Mô tả chi tiết sản phẩm Khớp nối mềm […]