Máy bơm chữa cháy, máy bơm cứu hỏa, thiết bị pccc chính hãng

Thiết bị phòng cháy chữa cháy - thiet bi pccc
THANH DAT Co.,Ltd phân phối chuyên phân phối các dòng máy bơm chữa cháy của các thương hiệu lớn như Tohatsu, Pentax, Ebara, Huyndai chính hãng chất lượng để phục vụ người tiêu dùng. Để được hỗ trợ và tư vấn lựa chọn sản phẩm bơm phù hợp xin vui lòng liên hệ tới số hotline 0906.222.114

bom cuu hoa

 • Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-125A

  Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-125A

  Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-125A Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-160B Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-160A   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-125A Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-125A Biểu đồ thông số […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-250A

  Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-250A

  Máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-250A Máy bơm chữa cháy Pentax CM 50-125B Máy bơm chữa cháy Pentax CM 50-125A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-250A Bảng thông số chi tiết kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax CM 40-250A Biểu đồ thông số hoạt […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-315

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-315

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-315 Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250 Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-315 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-315 Mô […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250 Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200 Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-250 Đặc điểm […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200 Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160 Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 40-200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-200 Mô tả […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160

  Máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160 Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 40-200 Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 40-160   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm cứu hỏa Ebara ENR 50-160 Các […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-200

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-200

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-200 Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 50-125   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-200 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-200 Ứng […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 50-125 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara 3S 32-125 Đặc điểm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-315 Mô tả […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-250 Đặc […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-200 Các ứng […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250 Bảng thông số kỹ thuật thông số hoạt động của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-160 Mô tả chi tiết […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 40-125 Đặc điểm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-250 Mô […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200B Máy bơm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-200A Các ứng […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160B Vật liệu […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-160A Mô tả […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125 Biểu đồ thông số hoạt động đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Ebara ENR 32-125 Ứng dụng […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200 Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100 Các ứng dụng của máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 100 -Cung cấp nước -Hệ thống phòng cháy chữa cháy […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200 Đầu phun chữa cháy ELO-SW Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 Mô tả chi tiết máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 –Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 80-160 được sử dụng rộng […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200

  Máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200 Đầu phun chữa cháy ELO-SW Đầu phun chữa cháy TY Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200 Đặc điểm ứng dụng của máy bơm cứu hỏa Ebara FHA 65-200 -Cung cấp nước -Hệ thống phòng cháy chữa cháy -Cung cấp nước […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara 150X100FS2JCA5.55 – 55kw

  Máy bơm chữa cháy Ebara 150X100FS2JCA5.55 – 55kw

  Máy bơm chữa cháy Ebara công suất lớn 55KW Máy bơm chữa cháy Ebara công suất lớn 75KW Máy bơm cứu hỏa Ebara Công suất lớn 110KW Thông số kỹ thuật dòng sản phẩm máy bơm chữa cháy Ebara công suất lớn 55KW Model 125X100FS2JCA5.55  Công suất (kw/hp) 55kw/75hp  Lưu lượng 150 – 360 m3/h  Cột áp 68 – 40 m  Hãng sản […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara 150X100FS2KA5.75 – 75KW

  Máy bơm chữa cháy Ebara 150X100FS2KA5.75 – 75KW

  Máy bơm chữa cháy Ebara công suất lớn 75KW Máy bơm cứu hỏa Ebara Công suất lớn 110KW Máy bơm cứu hỏa Ebara công suất lớn 160KW Thông số kỹ thuật dòng sản phẩm máy bơm chữa cháy Ebara công suất lớn 75KW Model 150X100FS2KA5.75  Công suất (kw/hp) 75kw/100hp  Lưu lượng 150 – 320 m3/h  Cột áp 90 – 50 […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara 150X100FS2KA5.110 – 110kw

  Máy bơm cứu hỏa Ebara 150X100FS2KA5.110 – 110kw

  Máy bơm cứu hỏa Ebara Công suất lớn 110KW Máy bơm cứu hỏa Ebara công suất lớn 160KW Đầu báo khói SLR-24VN   Thông số kỹ thuật của máy bơm cứu hỏa Ebara Công suất lớn 110KW Model 150X100FS2KA5.110  Công suất (kw/hp) 110kw/150hp  Lưu lượng 150 – 330 m3/h  Cột áp 118 – 70 m  Hãng sản xuất đầu bơm Ebara […]

   
 • Máy bơm cứu hỏa Ebara 200X150FS4NA5.150 – 150KW

  Máy bơm cứu hỏa Ebara 200X150FS4NA5.150 – 150KW

  Máy bơm cứu hỏa Ebara công suất lớn 150KW Đầu báo khói SLR-24VN Đầu báo khói quang SIJ-24 Bảng Thông số kỹ thuật sản phẩm máy bơm cứu hỏa Ebara công suất lớn 160KW Model 200X150FS4NA5.150  Công suất (kw/hp) 150kw/200hp  Lưu lượng 180 – 660 m3/h  Cột áp 82 – 55 m  Hãng sản xuất đầu bơm Ebara – Indonesia  Hãng sản […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-200

  Máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-200

  Máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-200 Máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-160 Máy bơm chữa cháy Ebara ENR   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-200 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 32-200 Mô tả chi tiết máy bơm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara ENR

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR

  Máy bơm chữa cháy Ebara ENR Máy bơm chữa cháy Ebara 3M-3S-3P Máy bơm chữa cháy Ebara FHA   Mô tả chi tiết máy bơm chữa cháy Ebara ENR –Máy bơm chữa cháy Ebara ENR dùng cung cấp nước cho các nhà máy dân dụng, nông nghiệp và công nghiệp, tăng áp, chữa cháy, hệ thống sưởi ấm và điều […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara 3M-3S-3P

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3M-3S-3P

  Máy bơm chữa cháy Ebara 3M-3S-3P Máy bơm chữa cháy Ebara FHA Máy bơm chữa cháy Ebara CVM   Thông số kỹ thuật của máy bơm chữa cháy Ebara 3M-3S-3P -Áp suất làm việc tối đa: 10 bar -Nhiệt độ tối đa của chất lỏng: + -10 ° C ÷ 90 ° C + -10 ° C ÷ 110 ° […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara FHA

  Máy bơm chữa cháy Ebara FHA

  Máy bơm chữa cháy Ebara FHA Máy bơm chữa cháy Ebara CVM Máy bơm chữa cháy Ebara HVM   Mô tả chi tiết máy bơm chữa cháy Ebara FHA -Máy bơm chữa cháy Ebara FHA được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, bơm nước nóng, lạnh, dùng trong công nghiệp, hồ bơi, hệ thống điều hòa không […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara CVM

  Máy bơm chữa cháy Ebara CVM

  Máy bơm chữa cháy Ebara CVM Máy bơm chữa cháy Ebara HVM Máy bơm chữa cháy Ebara EMV   Phạm vi hoạt động máy bơm chữa cháy Ebara CVM -Áp suất làm việc tối đa: 11 Bar -Nhiệt độ tối đa của chất lỏng: 40 ° C Vật liệu cấu tạo máy bơm chữa cháy Ebara CVM -Thân máy bằng […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara HVM

  Máy bơm chữa cháy Ebara HVM

  Máy bơm chữa cháy Ebara HVM Máy bơm chữa cháy Ebara EMV Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Mô tả máy bơm chữa cháy Ebara HVM –Máy bơm chữa cháy Ebara HVM là bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh -Phù hợp cho hệ thống máy tăng áp, rửa xe ô tô,  tưới vườn,bơm nước sạch sinh hoạt. […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara EMV

  Máy bơm chữa cháy Ebara EMV

  Máy bơm chữa cháy Ebara EMV Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-160 Mô tả đặc điểm của máy bơm chữa cháy Ebara EMV –Máy bơm chữa cháy Ebara EMV là bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh -Phù hợp cho hệ thống máy tăng áp, rửa xe ô tô,  tưới vườn,bơm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200

  Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200

  Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-160 Còi báo cháy SIEMENS AGN24-6 Bảng thông số kỹ thuật của máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Bảng thông số kích thước của máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Biểu đồ thông số hoạt động của máy bơm chữa cháy Pentax CA 80-200 Mô […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Pentax CA32-250

  Máy bơm chữa cháy Pentax CA32-250

  Máy bơm chữa cháy Pentax CA32-250 Máy bơm chữa cháy Pentax CA32-200 Máy bơm chữa cháy Pentax CA32-160   Bảng thông số kỹ thuật chi tiết lưu lượng cột áp của máy bơm chữa cháy Pentax CA32-250 Biểu đồ thông số hoạt động-đường cong thủy lực của máy bơm chữa cháy Pentax CA32-250 Mô tả đặc điểm tính năng của […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara FSA

  Máy bơm chữa cháy Ebara FSA

  Máy bơm chữa cháy Ebara FSA Dễ dàng bảo dưỡng máy bơm tháo các chi tiết trong bơm ra bảo dưỡng mà không cần phải tháo đường ống phía hút/xả. Ống xả thẳng đứng được đỡ bởi thân bơm cho phép giảm thiểu sai số về độ đồng tâm giữa trục bơm và trục động cơ khi bơm hoạt động. […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Ebara MD

  Máy bơm chữa cháy Ebara MD

  Máy bơm chữa cháy Ebara MD   Thiết bị liên lạc gắn cố định P-9911F Thiết bị liên lạc cầm tay P-9911M Máy bơm chữa cháy Ebara MD là bơm ly tâm liền trục được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn EN 733 (hoặc DIN 24255) và được chế tạo bằng gang đúc. Máy bơm chữa cháy Ebara MD được […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 250

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 250

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 250 Đặc điểm ứng dụng của máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 250 Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 250 dùng để bơm chất lỏng sạch, không mài mòn, không có chất rắn lơ lửng, không nổ hoặc tích cực cho các vật liệu bơm. Vật liệu cấu tạo máy bơm […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Sealand CN 30 200

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 30 200

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 30 200 Mô tả chi tiết máy bơm chữa cháy Sealand CN 30 200 Máy bơm chữa cháy Sealand CN 30 200 được dùng để bơm chất lỏng sạch, không mài mòn, không có chất rắn lơ lửng, không nổ hoặc tích cực cho các vật liệu bơm. -Cơ thể bơm: diễn viên G20 […]

   
 • Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 160

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 160

  Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 160 Ứng dụng của máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 160 Máy bơm chữa cháy Sealand CN 32 160 thiết kế để bơm chất lỏng sạch, không mài mòn, không có chất rắn lơ lửng, không nổ hoặc tích cực cho các vật liệu bơm. Tính năng của máy bơm chữa cháy […]