Đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS

Đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS Đầu báo nhiệt cố định 1CD-70-LS Máy bơm chữa cháy Pentax 4CAX 50-200 Đặc điểm kỹ thuật của đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS Tính năng của đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS Đầu báo nhiệt gia tăng 2SC-LS được thiết kế để cảm ứng hiện tượng nhiệt gia tăng đột ngột trong bầu […]