Van xả khí

Mô tả sản phẩm Van xả khí Van xả khí (Air vent valve) là loại van công nghiệp được sử dụng trong hệ thống sản xuất, lò hơi, nhà máy, hệ thống lanh, viện hóa học, viện hóa chất. van có chức năng xả lượng khí dư và thưa ra khỏi đường ống. Khi lưu chất được bơm qua đường […]