• Ưu đãi về giá
 • Uy tín, chất lượng
 • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0915898114

Báo giá máy bơm bù áp chữa cháy

Báo giá máy bơm bù áp chữa cháy nhập khẩu chính hãng

Giá máy bơm bù áp – Hoả hoạn xảy ra thường đem những thiệt hại nghiêm trọng về cả người về của. Chính vì vậy, vấn đề phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề vô cùng cần thiết được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Để giảm thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra, việc xây dựng cho mình một hệ thống phòng cháy chữa cháy chất lượng là một điều vô cùng quan trọng.

Báo giá máy bơm bù áp chữa cháy

Trong bài viết này, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt chúng tôi bảng báo giá máy bơm bù áp chữa cháy – 1 thiết bị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống pccc.

Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp chữa cháy Pentax

STTModelHPQ (m3/h)H (m) Bảng giá 2021
 1U5V – 200/ 7T 21.8 – 8.473.6 – 12.512,620,000
 2U5V – 300/ 10T 31.8 – 8.4103.9 – 2114,670,000
 3U7V – 350/ 7T 3,52,4 – 10,283,3 – 32,215,000,000
 4U7V-300/6T  32,4 – 10,271,5 – 26,713,500,000
 5U7SV-300/6T (Cánh Inox)32,4 – 10,870 – 2621,500,000
 6U7V-400/8T 42,4 – 10,296,1 – 4317,310,000
 7U7SV-400/8T (Cánh Inox)42,4 – 10,893.3 – 3328,340,000
 8U7V-550/10T 5.52,4 – 10,2123,8 – 6122,710,000
 9U9V-550/10T 5.53.6 – 15.6111 – 20.123,000,000
 10U7SV-550/10T (Cánh Inox)5.52,4 – 10,8120.1 – 55.432,750,000
 11U18V-750/8T7.56 – 2492.6 – 34.327,500,000
 12U18V-900/9T96 – 24103,6 – 38,329,500,000
 13U18LG-1000/11T106 – 24129 – 50,739,500,000
 14U18LG-920/10T9,26 – 24115,6 – 39,137,200,000

Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp chữa cháy Ebara

STTMODELGIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
EVMS1
1EVMS1 2F5/0.3718,150,000
2EVMS1 3F5/0.3718,740,000
3EVMS1 4F5/0.3718,770,000
4EVMS1 5F5/0.3719,390,000
5EVMS1 6F5/0.3719,790,000
6EVMS1 7F5/0.3720,360,000
7EVMS1 8F5/0.3720,600,000
8EVMS1 9F5/0.5521,750,000
9EVMS1 10F5/0.5522,010,000
10EVMS1 11F5/0.5522,910,000
11EVMS1 12F5/0.5523,710,000
12EVMS1 13F5/0.5525,080,000
13EVMS1 14F5/0.7525,380,000
14EVMS1 16F5/0.7526,550,000
15EVMS1 18F5/1.128,330,000
16EVMS1 20F5/1.129,330,000
17EVMS1 22F5/1.130,680,000
18EVMS1 24F5/1.131,320,000
19EVMS1 26F5/1.132,430,000
20EVMS1 27F5/1.536,080,000
21EVMS1 29F5/1.537,160,000
22EVMS1 32F5/1.539,080,000
23EVMS1 34F5/1.539,900,000
24EVMS1 37F5/1.541,820,000
25EVMS1 39F5/2.244,210,000
EVMS3
26EVMS3 2F5/0.3718,050,000
27EVMS3 3F5/0.3718,560,000
28EVMS3 4F5/0.3718,660,000
29EVMS3 5F5/0.5519,250,000
30EVMS3 6F5/0.5519,680,000
31EVMS3 7F5/0.7520,610,000
32EVMS3 8F5/0.7520,960,000
33EVMS3 9F5/1.121,820,000
34EVMS3 10F5/1.122,390,000
35EVMS3 11F5/1.123,070,000
36EVMS3 12F5/1.123,760,000
37EVMS3 13F5/1.526,270,000
38EVMS3 14F5/1.526,310,000
39EVMS3 15F5/1.527,010,000
40EVMS3 16F5/1.527,490,000
41EVMS3 17F5/2.228,470,000
42EVMS3 19F5/2.229,560,000
43EVMS3 21F5/2.230,850,000
44EVMS3 23F5/2.232,020,000
45EVMS3 24F5/2.232,540,000
46EVMS3 25F5/3.037,380,000
47EVMS3 27F5/3.038,850,000
48EVMS3 29F5/3.039,930,000
49EVMS3 31F5/3.041,880,000
50EVMS3 33F5/3.042,690,000
EVMS5
51EVMS5 2F5/0.3717,940,000
52EVMS5 3F5/0.5519,050,000
53EVMS5 4F5/0.7519,580,000
54EVMS5 5F5/1.120,180,000
55EVMS5 6F5/1.521,840,000
56EVMS5 7F5/1.522,540,000
57EVMS5 8F5/2.223,440,000
58EVMS5 9F5/2.224,230,000
59EVMS5 10F5/2.224,480,000
60EVMS5 11F5/2.226,050,000
61EVMS5 12F5/3.029,690,000
62EVMS5 13F5/3.030,320,000
63EVMS5 14F5/3.031,030,000
64EVMS5 15F5/3.032,040,000
65EVMS5 17F5/4.035,940,000
66EVMS5 19F5/4.038,010,000
67EVMS5 20F5/4.038,280,000
68EVMS5 23F5/5.546,130,000
69EVMS5 25F5/5.547,600,000
70EVMS5 27F5/5.550,210,000
EVMS10
71EVMS10 2F5/0.7521,920,000
72EVMS10 3F5/1.523,470,000
73EVMS10 4F5/2.224,050,000
74EVMS10 5F5/2.225,380,000
75EVMS10 6F5/2.225,400,000
76EVMS10 7F5/3.029,770,000
77EVMS10 8F5/3.029,560,000
78EVMS10 9N5/4.033,460,000
79EVMS10 10N5/4.033,950,000
80EVMS10 11F5/4.035,030,000
81EVMS10 12F5/5.543,990,000
82EVMS10 14F5/5.545,990,000
83EVMS10 15F5/5.546,380,000
84EVMS10 16F5/7.550,000,000
85EVMS10 18F5/7.551,800,000
86EVMS10 19F5/7.551,900,000
87EVMS10 21F5/7.553,250,000
88EVMS10 22F5/1163,500,000
89EVMS10 23F5/1163,700,000
EVMS15
90EVMS15 1F5/1.121,740,000
91EVMS15 2F5/2.223,610,000
92EVMS15 3F5/3.027,370,000
93EVMS15 4F5/4.030,240,000
94EVMS15 5F5/5.538,480,000
95EVMS15 6F5/5.539,220,000
96EVMS15 7F5/7.543,970,000
97EVMS15 8F5/7.545,200,000
98EVMS15 9F5/1153,540,000
99EVMS15 10F5/1156,030,000
100EVMS15 11F5/1157,620,000
101EVMS15 12F5/1158,680,000
102EVMS15 13F5/1159,580,000
103EVMS15 15F5/1584,250,000
104EVMS15 17F5/1587,000,000
EVMS20
105EVMS20 1F5/1.121,800,000
106EVMS20 2F5/3.026,520,000
107EVMS20 3F5/4.030,310,000
108EVMS20 4F5/5.536,690,000
109EVMS20 5F5/7.540,620,000
110EVMS20 6F5/7.540,640,000
111EVMS20 7F5/1151,940,000
112EVMS20 8F5/1152,970,000
113EVMS20 9F5/1154,130,000
114EVMS20 10F5/1156,770,000
115EVMS20 11F5/1581,010,000
116EVMS20 12F5/1581,950,000
117EVMS20 13F5/1583,040,000
118EVMS20 14F5/18.593,640,000
119EVMS20 15F5/18.594,290,000
120EVMS20 16F5/18.595,100,000
EVMSG1
1EVMSG1 2F5/0.3716,270,000
2EVMSG1 3F5/0.3716,850,000
3EVMSG1 4F5/0.3716,900,000
4EVMSG1 5F5/0.3717,520,000
5EVMSG1 6F5/0.3717,910,000
6EVMSG1 7F5/0.3718,490,000
7EVMSG1 8F5/0.3718,720,000
8EVMSG1 9F5/0.5519,850,000
9EVMSG1 10F5/0.5520,130,000
10EVMSG1 11F5/0.5520,850,000
11EVMSG1 12F5/0.5521,660,000
12EVMSG1 13F5/0.5523,020,000
13EVMSG1 14F5/0.7524,080,000
14EVMSG1 16F5/0.7525,260,000
15EVMSG1 18F5/1.126,960,000
16EVMSG1 20F5/1.127,960,000
17EVMSG1 22F5/1.129,290,000
18EVMSG1 24F5/1.129,910,000
19EVMSG1 26F5/1.131,040,000
20EVMSG1 27F5/1.534,690,000
21EVMSG1 29F5/1.535,750,000
22EVMSG1 32F5/1.537,730,000
23EVMSG1 34F5/1.538,510,000
24EVMSG1 37F5/1.540,450,000
25EVMSG1 39F5/2.242,830,000
EVMSG3
26EVMSG3 2F5/0.3716,150,000
27EVMSG3 3F5/0.3716,480,000
28EVMSG3 4F5/0.3716,760,000
29EVMSG3 5F5/0.5517,890,000
30EVMSG3 6F5/0.5518,260,000
31EVMSG3 7F5/0.7519,540,000
32EVMSG3 8F5/0.7519,950,000
33EVMSG3 9F5/1.120,560,000
34EVMSG3 10F5/1.121,000,000
35EVMSG3 11F5/1.121,600,000
36EVMSG3 12F5/1.122,250,000
37EVMSG3 13F5/1.524,870,000
38EVMSG3 14F5/1.525,060,000
39EVMSG3 15F5/1.525,720,000
40EVMSG3 16F5/1.526,180,000
41EVMSG3 17F5/2.227,220,000
42EVMSG3 19F5/2.228,320,000
43EVMSG3 21F5/2.229,600,000
44EVMSG3 23F5/2.230,640,000
45EVMSG3 24F5/2.231,160,000
46EVMSG3 25F5/3.036,000,000
47EVMSG3 27F5/3.037,490,000
48EVMSG3 29F5/3.038,550,000
49EVMSG3 31F5/3.040,490,000
50EVMSG3 33F5/3.041,310,000
EVMSG5
51EVMSG5 2F5/0.3716,390,000
52EVMSG5 3F5/0.5517,170,000
53EVMSG5 4F5/0.7518,230,000
54EVMSG5 5F5/1.119,100,000
55EVMSG5 6F5/1.520,690,000
56EVMSG5 7F5/1.521,480,000
57EVMSG5 8F5/2.222,550,000
58EVMSG5 9F5/2.223,030,000
59EVMSG5 10F5/2.223,310,000
60EVMSG5 11F5/2.225,140,000
61EVMSG5 12F5/3.028,720,000
62EVMSG5 13F5/3.029,400,000
63EVMSG5 14F5/3.030,700,000
64EVMSG5 15F5/3.031,710,000
65EVMSG5 17F5/4.034,060,000
66EVMSG5 19F5/4.036,990,000
67EVMSG5 20F5/4.037,290,000
68EVMSG5 23F5/5.545,500,000
69EVMSG5 25F5/5.546,700,000
70EVMSG5 27F5/5.548,900,000
EVMSG10
71EVMSG10 2F5/0.7520,660,000
72EVMSG10 3F5/1.521,880,000
73EVMSG10 4F5/2.222,900,000
74EVMSG10 5F5/2.223,820,000
75EVMSG10 6F5/2.224,120,000
76EVMSG10 7F5/3.028,800,000
77EVMSG10 8F5/3.028,880,000
78EVMSG10 9N5/4.032,120,000
79EVMSG10 10N5/4.032,420,000
80EVMSG10 11F5/4.033,720,000
81EVMSG10 12F5/5.542,490,000
82EVMSG10 14F5/5.544,310,000
83EVMSG10 15F5/5.544,800,000
84EVMSG10 16F5/7.549,000,000
85EVMSG10 18F5/7.549,500,000
86EVMSG10 19F5/7.550,900,000
87EVMSG10 21F5/7.552,400,000
88EVMSG10 22F5/1161,700,000
89EVMSG10 23F5/1163,400,000
EVMSG15
90EVMSG15 1F5/1.120,600,000
91EVMSG15 2F5/2.222,440,000
92EVMSG15 3F5/3.026,730,000
93EVMSG15 4F5/4.029,760,000
94EVMSG15 5F5/5.537,040,000
95EVMSG15 6F5/5.537,820,000
96EVMSG15 7F5/7.542,250,000
97EVMSG15 8F5/7.544,000,000
98EVMSG15 9F5/1154,090,000
99EVMSG15 10F5/1154,170,000
100EVMSG15 11F5/1155,770,000
101EVMSG15 12F5/1158,500,000
102EVMSG15 13F5/1158,830,000
103EVMSG15 15F5/1583,390,000
104EVMSG15 17F5/1586,040,000
EVMSG20
105EVMSG20 1F5/1.120,820,000
106EVMSG20 2F5/3.026,200,000
107EVMSG20 3F5/4.028,740,000
108EVMSG20 4F5/5.535,800,000
109EVMSG20 5F5/7.540,000,000
110EVMSG20 6F5/7.540,700,000
111EVMSG20 7F5/1152,300,000
112EVMSG20 8F5/1153,600,000
113EVMSG20 9F5/1153,800,000
114EVMSG20 10F5/1155,900,000
115EVMSG20 11F5/1578,800,000
116EVMSG20 12F5/1579,500,000
117EVMSG20 13F5/1580,600,000
118EVMSG20 14F5/18.591,500,000
119EVMSG20 15F5/18.592,400,000
120EVMSG20 16F5/18.593,000,000

Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp CNP

STTPump modelsHose (HP)Q (m3)H (m)Giá bán lẻ
(*1000 vnđ )
CDLF2
1 CDLF 2 –    712526,946
2 CDLF 2 –    91.52677,349
3 CDLF 2 –    9  ( 220 )1.52677,726
4 CDLF 2 –   111.52828,198
5 CDLF 2 –   11 ( 220 )1.52828,577
6 CDLF 2 –   1322988,701
7 CDLF 2 –   13 ( 220 )22989,248
8 CDLF 2 –   15221129,098
9 CDLF 2 –   15 ( 220 )221129,642
10 CDLF 2 –   18321369,656
11 CDLF 2 –   18 ( 220 )3213610,325
12 CDLF 2 –   223216510,902
13 CDLF 2 –   22 (220)3216511,575
14 CDLF 2 –   264219811,993
CDLF 4
15 CDLF 4 –    51.54406,785
16 CDLF 4 –    5 ( 220 )1.54407,164
17 CDLF 4 –  1034818,871
18 CDLF 4 –  1234959,238
19 CDLF 4 –  12 ( 220 )34959,910
20 CDLF 4 –  144411210,625
21 CDLF 4 –  164412911,198
22 CDLF 4 –  195.5415313,963
23 CDLF 4 –  205.5416214,571
24 CDLF 4 –  225.5417815,626
CDLF 8
25 CDLF 8 –   428369,053
26 CDLF 8 –   538459,817
27 CDLF 8 –  105.589216,778
28 CDLF 8 –  125.5811119,442
29 CDLF 8 –  147.5813021,403
30 CDLF 8 –  167.5814822,423
31 CDLF 8 –  1810816724,283
32 CDLF 8 –  2010818625,464
CDLF 12
33 CDLF 12 –  87.5128018,352
34 CDLF 12 – 10101210122,037
35 CDLF 12 – 12101212122,998
36 CDLF 12 – 14151214127,336
37 CDLF 12 – 16151216229,026
38 CDLF 12 – 18151218330,301
CDLF 15
39CDLF 15-11.1  11,100
40CDLF 15-22.2  11,498
41CDLF 15-33  13,783
42CDLF 15-44  15,569
43CDLF 15-54  18,626
44CDLF 15-65.5  19,773
45CDLF 15-75.5  20,315
46CDLF 15-87.5  22,053
47CDLF 15-97.5  22,954
48CDLF 15-1011  23,930
49CDLF 15-1111  28,949
50CDLF 15-1211  29,920
51CDLF 15-1311  31,073
52CDLF 15-1411  32,409
53CDLF 15-1515  34,291
54CDLF 15-1615  35,503
55CDLF 15-1715  36,084
CDLF 16
56 CDLF 16 –  45.5164614,591
57 CDLF 16 –  810169420,668
58 CDLF 16 – 10151611822,427
59 CDLF 16 – 12151614128,042
60 CDLF 16 – 14201616630,374
61 CDLF 16 – 16201618933,274

Bảng giá chi tiết máy bơm bù áp Kaiquan

STTModelCông suất
(kw)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
CỘT ÁP
(m)
GIÁ BÁN
1KQDP25-2×60.75 1-2.4 50-38            6,170,000
2KQDP25-2×70.75 1-2.4 58-44            6,450,000
3KQDP25-2×81.1 1-2.4 68-51            6,650,000
4KQDP25-2×91.1 1-2.4 77-58            6,890,000
5KQDP25-2×101.1 1-2.4 85-64            7,320,000
6KQDP25-2×111.5 1-2.4 94-70            7,810,000
7KQDP25-2×121.5 1-2.4 102-77            8,100,000
8KQDP25-2×131.5 1-2.4 111-83            8,360,000
9KQDP25-2×141.5 1-2.4 119-90            8,610,000
10KQDP25-2×152.2 1-2.4 132-99            8,790,000
11KQDP25-2×162.2 1-2.4 140-105            8,860,000
12KQDP25-2×172.2 1-2.4 149-112            9,120,000
13KQDP25-2×182.2 1-2.4 158-119            9,400,000
14KQDP25-2×192.2 1-2.4 167-125            9,890,000
15KQDP25-2×202.2 1-2.4 175-132          10,190,000
16KQDP25-2×213 1-2.4 188-141          10,580,000
17KQDP25-2×223 1-2.4 197-148          10,760,000
18KQDP25-2×233 1-2.4 206-155          11,510,000
19KQDP25-2×243 1-2.4 215-162          11,750,000
20KQDP25-2×253 1-2.4 224-168          11,850,000
21KQDP25-2×263 1-2.4 233-175          11,950,000
22KQDP32-4-170.55 2.0-6.0 19-16            4,660,000
23KQDP32-4-260.75 2.0-6.0 29-24            5,050,000
24KQDP32-4-371.1 2.0-6.0 39-34            6,310,000
25KQDP32-4-461.1 2.0-6.0 49-42            6,610,000
26KQDP32-4-551.5 2.0-6.0 58-50            6,820,000
27KQDP32-4-641.5 2.0-6.0 68-59            7,950,000
28KQDP32-4-742.2 2.0-6.0 77-68            8,310,000
29KQDP32-4-832.2 2.0-6.0 87-77            8,770,000
30KQDP32-4-922.2 2.0-6.0 97-86            9,060,000
31KQDP32-4-1013 2.0-6.0 107-95            9,190,000
32KQDP32-4-1113 2.0-6.0 117-105          10,720,000
33KQDP32-4-1213 2.0-6.0 127-114          10,950,000
34KQDP32-4-1314 2.0-6.0 137-123          11,410,000
35KQDP32-4-1414 2.0-6.0 147-131          12,480,000
36KQDP32-4-1504 2.0-6.0 157-140          14,530,000
37KQDP32-4-1604 2.0-6.0 166-149          14,810,000
38KQDP32-4-1695.5 2.0-6.0 176-158          15,500,000
39KQDP32-4-1785.5 2.0-6.0 186-167          16,460,000
40KQDP32-4-1885.5 2.0-6.0 196-176          16,970,000
41KQDP32-4-1985.5 2.0-6.0 206-185          18,690,000
42KQDP32-4-2075.5 2.0-6.0 216-194          19,650,000
43KQDP32-4-2175.5 2.0-6.0 226-202          20,130,000
44KQDP40-8-231.15.0-10 24-20            7,040,000
45KQDP40-8-341.55.0-10 35-31            8,180,000
46KQDP40-8-462.25.0-10 48-42            8,580,000
47KQDP40-8-572.25.0-10 59-53            9,270,000
48KQDP40-8-693.05.0-10 71-64          11,020,000
49KQDP40-8-813.05.0-10 83-74          12,300,000
50KQDP40-8-934.05.0-10 97-85          14,410,000
51KQDP40-8-1054.05.0-10 109-96          17,400,000
52KQDP40-8-1185.55.0-10 121-108          19,060,000
53KQDP40-8-1305.55.0-10 133-120          21,200,000
54KQDP40-8-1425.55.0-10 145-131          21,540,000
55KQDP40-8-1537.55.0-10 157-143          22,310,000
56KQDP40-8-1657.55.0-10 171-155          23,720,000
57KQDP40-8-1767.55.0-10 183-165          24,340,000
58KQDP40-8-1887.55.0-10 195-177          25,620,000
59KQDP40-8-2007.55.0-10 208-189          26,260,000
60KQDP40-8-2137.55.0-10 218-200          26,900,000
61KQDP40-8-22511.05.0-10 232-210          31,300,000
62KQDP40-8-23611.05.0-10 244-220          31,600,000
63KQDP50-12-251.57.0-15 28-21            8,670,000
64KQDP50-12-392.27.0-15 43-32          10,140,000
65KQDP50-12-533.07.0-15 59-44          11,020,000
66KQDP50-12-674.07.0-15 74-57          15,480,000
67KQDP50-12-805.57.0-15 89-68          15,860,000
68KQDP50-12-945.57.0-15 104-80          16,890,000
69KQDP50-12-1077.57.0-15 119-92          20,220,000
70KQDP50-12-1217.57.0-15 133-104          20,430,000
71KQDP50-12-1367.57.0-15 149-115          23,970,000
72KQDP50-12-15011.07.0-15 165-128          25,450,000
73KQDP50-12-16811.07.0-15 181-143          26,370,000
74KQDP50-12-18211.07.0-15 196-157          27,620,000
75KQDP50-12-19611.07.0-15 211-171          28,180,000
76KQDP50-16-282.210.0-20 30-25            9,220,000
77KQDP50-16-423.010.0-20 45-38          11,490,000
78KQDP50-16-574.010.0-20 60-51          16,260,000
79KQDP50-16-715.510.0-20 75-64          16,840,000
80KQDP50-16-867.510.0-20 91-78          18,940,000
81KQDP50-16-1007.510.0-20 107-92          19,650,000
82KQDP50-16-11511.010.0-20 123-106          22,560,000
83KQDP50-16-13011.010.0-20 140-120          24,020,000
84KQDP50-16-14511.010.0-20 155-133          27,410,000
85KQDP50-16-16011.010.0-20 171-147          28,350,000
86KQDP50-16-17515.010.0-20 187-160          29,860,000
87KQDP50-16-19015.010.0-20 202-173          32,920,000
88KQDP50-16-20615.010.0-20 217-185          34,150,000
89KQDP50-20-283.012.0-24 32-25          11,890,000
90KQDP50-20-434.012.0-24 49-38          18,610,000
91KQDP50-20-585.512.0-24 65-51          19,770,000
92KQDP50-20-747.512.0-24 82-65          22,450,000
93KQDP50-20-9011.012.0-24 99-80          26,310,000
94KQDP50-20-10511.012.0-24 116-95          26,930,000
95KQDP50-20-12011.012.0-24 133-108          27,450,000
96KQDP50-20-13515.012.0-24 150-122          31,120,000
97KQDP50-20-15015.012.0-24 168-136          32,030,000
98KQDP50-20-16515.012.0-24 185-150          35,830,000
99KQDP50-20-18018.512.0-24 202-164          37,720,000
100KQDP50-20-19518.512.0-24 218-177          38,760,000
101KQDP50-20-21018.512.0-24 235-191          39,250,000
102KQDP65-32-142.219-38 17-12.5          14,380,000
103KQDP65-32-294.019-38 35-26          18,020,000
104KQDP65-32-447.519-38 53-39          24,330,000
105KQDP65-32-5911.019-38 70-50          29,760,000
106KQDP65-32-7411.019-38 89-65.5          29,960,000
107KQDP65-32-9015.019-38 107-80          34,380,000
108KQDP65-32-10615.019-38 124-93          35,970,000
109KQDP65-32-12318.519-38 142-106          40,630,000
110KQDP65-32-14018.519-38 161-122          42,640,000
111KQDP65-32-15622.019-38 178-136          49,090,000
112KQDP65-32-17222.019-38 195-149          57,740,000
113KQDP65-32-18830.019-38 215-161          60,180,000
114KQDP65-32-20530.019-38 233-177          63,090,000
115KQDP65-32-22030.019-38 250-192          64,280,000

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
 • Giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển
 • Giá bán lẻ có thể thay đổi tùy theo số lượng yêu cầu
 • Sản phẩm cam kết mới 100% đảm bảo chất lượng, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
 • Sản phẩm nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ CO, CQ, hàng Việt Nam có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xưởng

Trên đây là bảng báo giá máy bơm bù áp chữa cháy dành cho một khách lẻ. Gía các sản phẩm bơm bù áp dành cho chữa cháy có thể lên xuống tuỳ vào từng thời điểm, giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có được báo giá chuẩn xác nhất sản phẩm mà Quý khách muốn mua, Quý khách hãy gọi ngay với chúng tôi theo số Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999.

Mua bơm bù áp ở đâu uy tín?

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt là đơn vị cung cấp máy bơm bù áp uy tín, chất lượng, số 1 tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Báo giá máy bơm bù áp chữa cháy

Ngay từ ngày đầu thành lập công ty PCCC Thành Đạt chúng tôi đã xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, nắm chắc chuyên môn sẽ tư vấn miễn phí, giúp Quý khách lựa chọn được máy bơm bù áp phù hợp với hệ thống của Quý khách.

Công ty luôn ý thức được việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về sản phẩm, chất lượng và giá thành là tiêu chí hàng đầu của công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ và phục vụ cho quý khách hàng một cách tốt nhất để quý khách có thể an tâm về chất lượng

Ngoài các loại bình chữa cháy trên, chúng tôi còn cung cấp khá nhiều thiết bị, phụ kiện thiết bị chữa cháy khác như: Vòi phun chữa cháy, thiết bị bình chữa cháy xe ô tô, bảng nội quy phòng cháy chữa cháy, tủ chữa cháy, xẻng chữa cháy, phi cát, giá treo bình chữa cháy, đèn sự cố mắt ếch phòng cháy chữa cháy… Với bảng báo giá thiết bị chữa cháy trên đây, nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin khác hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé!

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PCCC THÀNH ĐẠT

 • Showroom tại Hà Nội : 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội
 • Showroom tại Hồ Chí Minh : 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM
 • Điện thoại: 0915898114 – 0909 152 999
 • Hotline: 0915898114
 • Email: thanhdat@thietbipccc114.com
Zalo Facebook Messenger