• Ưu đãi về giá
  • Uy tín, chất lượng
  • Vận chuyển toàn quốc
Hotline hỗ trợ 0915898114

Báo giá bơm bù áp Ebara năm 2022

Chi tiết bảng báo giá bơm bù áp Ebara chính hãng năm 2022

Giá bơm bù áp Ebara – Bơm bù áp Ebara là một trong những loại bơm bù áp được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như trong đời sống hiện nay. Sự đa dạng các sản phẩm bơm bù áp Ebara trên thị trường hiện nay mang đến cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn.

Báo giá bơm bù áp Ebara năm 2022

Sau đây là bảng báo giá máy bơm bù áp Ebara mới nhất năm 2021. Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu cần hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sản phẩm xin mời liên hệ ngay với công ty PCCC Thành Đạt chúng tôi theo số Hotline 0915 898 114.

Bảng giá máy bơm bù áp Ebara năm 2022
STTMODELGIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
Máy bơm bù áp Ebara EVMS1
1EVMS1 2F5/0.3718,150,000
2EVMS1 3F5/0.3718,740,000
3EVMS1 4F5/0.3718,770,000
4EVMS1 5F5/0.3719,390,000
5EVMS1 6F5/0.3719,790,000
6EVMS1 7F5/0.3720,360,000
7EVMS1 8F5/0.3720,600,000
8EVMS1 9F5/0.5521,750,000
9EVMS1 10F5/0.5522,010,000
10EVMS1 11F5/0.5522,910,000
11EVMS1 12F5/0.5523,710,000
12EVMS1 13F5/0.5525,080,000
13EVMS1 14F5/0.7525,380,000
14EVMS1 16F5/0.7526,550,000
15EVMS1 18F5/1.128,330,000
16EVMS1 20F5/1.129,330,000
17EVMS1 22F5/1.130,680,000
18EVMS1 24F5/1.131,320,000
19EVMS1 26F5/1.132,430,000
20EVMS1 27F5/1.536,080,000
21EVMS1 29F5/1.537,160,000
22EVMS1 32F5/1.539,080,000
23EVMS1 34F5/1.539,900,000
24EVMS1 37F5/1.541,820,000
25EVMS1 39F5/2.244,210,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMS3
26EVMS3 2F5/0.3718,050,000
27EVMS3 3F5/0.3718,560,000
28EVMS3 4F5/0.3718,660,000
29EVMS3 5F5/0.5519,250,000
30EVMS3 6F5/0.5519,680,000
31EVMS3 7F5/0.7520,610,000
32EVMS3 8F5/0.7520,960,000
33EVMS3 9F5/1.121,820,000
34EVMS3 10F5/1.122,390,000
35EVMS3 11F5/1.123,070,000
36EVMS3 12F5/1.123,760,000
37EVMS3 13F5/1.526,270,000
38EVMS3 14F5/1.526,310,000
39EVMS3 15F5/1.527,010,000
40EVMS3 16F5/1.527,490,000
41EVMS3 17F5/2.228,470,000
42EVMS3 19F5/2.229,560,000
43EVMS3 21F5/2.230,850,000
44EVMS3 23F5/2.232,020,000
45EVMS3 24F5/2.232,540,000
46EVMS3 25F5/3.037,380,000
47EVMS3 27F5/3.038,850,000
48EVMS3 29F5/3.039,930,000
49EVMS3 31F5/3.041,880,000
50EVMS3 33F5/3.042,690,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMS5
51EVMS5 2F5/0.3717,940,000
52EVMS5 3F5/0.5519,050,000
53EVMS5 4F5/0.7519,580,000
54EVMS5 5F5/1.120,180,000
55EVMS5 6F5/1.521,840,000
56EVMS5 7F5/1.522,540,000
57EVMS5 8F5/2.223,440,000
58EVMS5 9F5/2.224,230,000
59EVMS5 10F5/2.224,480,000
60EVMS5 11F5/2.226,050,000
61EVMS5 12F5/3.029,690,000
62EVMS5 13F5/3.030,320,000
63EVMS5 14F5/3.031,030,000
64EVMS5 15F5/3.032,040,000
65EVMS5 17F5/4.035,940,000
66EVMS5 19F5/4.038,010,000
67EVMS5 20F5/4.038,280,000
68EVMS5 23F5/5.546,130,000
69EVMS5 25F5/5.547,600,000
70EVMS5 27F5/5.550,210,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMS10
71EVMS10 2F5/0.7521,920,000
72EVMS10 3F5/1.523,470,000
73EVMS10 4F5/2.224,050,000
74EVMS10 5F5/2.225,380,000
75EVMS10 6F5/2.225,400,000
76EVMS10 7F5/3.029,770,000
77EVMS10 8F5/3.029,560,000
78EVMS10 9N5/4.033,460,000
79EVMS10 10N5/4.033,950,000
80EVMS10 11F5/4.035,030,000
81EVMS10 12F5/5.543,990,000
82EVMS10 14F5/5.545,990,000
83EVMS10 15F5/5.546,380,000
84EVMS10 16F5/7.550,000,000
85EVMS10 18F5/7.551,800,000
86EVMS10 19F5/7.551,900,000
87EVMS10 21F5/7.553,250,000
88EVMS10 22F5/1163,500,000
89EVMS10 23F5/1163,700,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMS15
90EVMS15 1F5/1.121,740,000
91EVMS15 2F5/2.223,610,000
92EVMS15 3F5/3.027,370,000
93EVMS15 4F5/4.030,240,000
94EVMS15 5F5/5.538,480,000
95EVMS15 6F5/5.539,220,000
96EVMS15 7F5/7.543,970,000
97EVMS15 8F5/7.545,200,000
98EVMS15 9F5/1153,540,000
99EVMS15 10F5/1156,030,000
100EVMS15 11F5/1157,620,000
101EVMS15 12F5/1158,680,000
102EVMS15 13F5/1159,580,000
103EVMS15 15F5/1584,250,000
104EVMS15 17F5/1587,000,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMS20
105EVMS20 1F5/1.121,800,000
106EVMS20 2F5/3.026,520,000
107EVMS20 3F5/4.030,310,000
108EVMS20 4F5/5.536,690,000
109EVMS20 5F5/7.540,620,000
110EVMS20 6F5/7.540,640,000
111EVMS20 7F5/1151,940,000
112EVMS20 8F5/1152,970,000
113EVMS20 9F5/1154,130,000
114EVMS20 10F5/1156,770,000
115EVMS20 11F5/1581,010,000
116EVMS20 12F5/1581,950,000
117EVMS20 13F5/1583,040,000
118EVMS20 14F5/18.593,640,000
119EVMS20 15F5/18.594,290,000
120EVMS20 16F5/18.595,100,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG1
1EVMSG1 2F5/0.3716,270,000
2EVMSG1 3F5/0.3716,850,000
3EVMSG1 4F5/0.3716,900,000
4EVMSG1 5F5/0.3717,520,000
5EVMSG1 6F5/0.3717,910,000
6EVMSG1 7F5/0.3718,490,000
7EVMSG1 8F5/0.3718,720,000
8EVMSG1 9F5/0.5519,850,000
9EVMSG1 10F5/0.5520,130,000
10EVMSG1 11F5/0.5520,850,000
11EVMSG1 12F5/0.5521,660,000
12EVMSG1 13F5/0.5523,020,000
13EVMSG1 14F5/0.7524,080,000
14EVMSG1 16F5/0.7525,260,000
15EVMSG1 18F5/1.126,960,000
16EVMSG1 20F5/1.127,960,000
17EVMSG1 22F5/1.129,290,000
18EVMSG1 24F5/1.129,910,000
19EVMSG1 26F5/1.131,040,000
20EVMSG1 27F5/1.534,690,000
21EVMSG1 29F5/1.535,750,000
22EVMSG1 32F5/1.537,730,000
23EVMSG1 34F5/1.538,510,000
24EVMSG1 37F5/1.540,450,000
25EVMSG1 39F5/2.242,830,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG3
26EVMSG3 2F5/0.3716,150,000
27EVMSG3 3F5/0.3716,480,000
28EVMSG3 4F5/0.3716,760,000
29EVMSG3 5F5/0.5517,890,000
30EVMSG3 6F5/0.5518,260,000
31EVMSG3 7F5/0.7519,540,000
32EVMSG3 8F5/0.7519,950,000
33EVMSG3 9F5/1.120,560,000
34EVMSG3 10F5/1.121,000,000
35EVMSG3 11F5/1.121,600,000
36EVMSG3 12F5/1.122,250,000
37EVMSG3 13F5/1.524,870,000
38EVMSG3 14F5/1.525,060,000
39EVMSG3 15F5/1.525,720,000
40EVMSG3 16F5/1.526,180,000
41EVMSG3 17F5/2.227,220,000
42EVMSG3 19F5/2.228,320,000
43EVMSG3 21F5/2.229,600,000
44EVMSG3 23F5/2.230,640,000
45EVMSG3 24F5/2.231,160,000
46EVMSG3 25F5/3.036,000,000
47EVMSG3 27F5/3.037,490,000
48EVMSG3 29F5/3.038,550,000
49EVMSG3 31F5/3.040,490,000
50EVMSG3 33F5/3.041,310,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG5
51EVMSG5 2F5/0.3716,390,000
52EVMSG5 3F5/0.5517,170,000
53EVMSG5 4F5/0.7518,230,000
54EVMSG5 5F5/1.119,100,000
55EVMSG5 6F5/1.520,690,000
56EVMSG5 7F5/1.521,480,000
57EVMSG5 8F5/2.222,550,000
58EVMSG5 9F5/2.223,030,000
59EVMSG5 10F5/2.223,310,000
60EVMSG5 11F5/2.225,140,000
61EVMSG5 12F5/3.028,720,000
62EVMSG5 13F5/3.029,400,000
63EVMSG5 14F5/3.030,700,000
64EVMSG5 15F5/3.031,710,000
65EVMSG5 17F5/4.034,060,000
66EVMSG5 19F5/4.036,990,000
67EVMSG5 20F5/4.037,290,000
68EVMSG5 23F5/5.545,500,000
69EVMSG5 25F5/5.546,700,000
70EVMSG5 27F5/5.548,900,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG10
71EVMSG10 2F5/0.7520,660,000
72EVMSG10 3F5/1.521,880,000
73EVMSG10 4F5/2.222,900,000
74EVMSG10 5F5/2.223,820,000
75EVMSG10 6F5/2.224,120,000
76EVMSG10 7F5/3.028,800,000
77EVMSG10 8F5/3.028,880,000
78EVMSG10 9N5/4.032,120,000
79EVMSG10 10N5/4.032,420,000
80EVMSG10 11F5/4.033,720,000
81EVMSG10 12F5/5.542,490,000
82EVMSG10 14F5/5.544,310,000
83EVMSG10 15F5/5.544,800,000
84EVMSG10 16F5/7.549,000,000
85EVMSG10 18F5/7.549,500,000
86EVMSG10 19F5/7.550,900,000
87EVMSG10 21F5/7.552,400,000
88EVMSG10 22F5/1161,700,000
89EVMSG10 23F5/1163,400,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG15
90EVMSG15 1F5/1.120,600,000
91EVMSG15 2F5/2.222,440,000
92EVMSG15 3F5/3.026,730,000
93EVMSG15 4F5/4.029,760,000
94EVMSG15 5F5/5.537,040,000
95EVMSG15 6F5/5.537,820,000
96EVMSG15 7F5/7.542,250,000
97EVMSG15 8F5/7.544,000,000
98EVMSG15 9F5/1154,090,000
99EVMSG15 10F5/1154,170,000
100EVMSG15 11F5/1155,770,000
101EVMSG15 12F5/1158,500,000
102EVMSG15 13F5/1158,830,000
103EVMSG15 15F5/1583,390,000
104EVMSG15 17F5/1586,040,000
Máy bơm bù áp Ebara EVMSG20
105EVMSG20 1F5/1.120,820,000
106EVMSG20 2F5/3.026,200,000
107EVMSG20 3F5/4.028,740,000
108EVMSG20 4F5/5.535,800,000
109EVMSG20 5F5/7.540,000,000
110EVMSG20 6F5/7.540,700,000
111EVMSG20 7F5/1152,300,000
112EVMSG20 8F5/1153,600,000
113EVMSG20 9F5/1153,800,000
114EVMSG20 10F5/1155,900,000
115EVMSG20 11F5/1578,800,000
116EVMSG20 12F5/1579,500,000
117EVMSG20 13F5/1580,600,000
118EVMSG20 14F5/18.591,500,000
119EVMSG20 15F5/18.592,400,000
120EVMSG20 16F5/18.593,000,000

Nhà phân phối máy bơm bù áp Ebara chính hãng tại Việt Nam

Trên thị trường Việt Nam, có rất nhiều đơn vị kinh doanh các loại sản phẩm máy bơm nước, bơm bù áp phục vụ cho chữa cháy. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng cung ứng sản phẩm bơm bù áp Ebara chất lượng mà giá lại rẻ. Một trong những đơn vị chuyên cung cấp máy bơm bù áp Ebara chính hãng, giá rẻ được nhiều người tin dùng đó là Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt.

Báo giá bơm bù áp Ebara năm 2022

Tại showroom Thành Đạt trên toàn quốc, hiện đang có sẵn đầy đủ các model bơm bù áp Ebara nói riêng cũng như các sản phẩm máy bơm chữa cháy, bơm bù áp của các thương hiệu máy bơm nổi tiếng khác như Tohatsu, Hyundai, Pentax… Quý khách có thể tha hồ lựa chọn sản phẩm máy bơm ưng ý nhất cho hệ thống của mình.

Tất các các dòng sản phẩm nói trên đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng được kiểm định theo tiêu chuẩn của cục phòng cháy chữa cháy. Thêm vào đó là chế độ bảo hành sản phẩm lâu dài, hỗ trợ vận chuyển, giao hàng trên phạm vi toàn quốc.

Quý khách hãy liên hệ ngay với PCCC Thành Đạt ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PCCC THÀNH ĐẠT

  • Showroom tại Hà Nội: 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội
  • Showroom tại Hồ Chí Minh: 691 Lạc Long Quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM
  • Điện thoại:0915898114 – 0909 152 999
  • Hotline0915898114
  • Email: thanhdat@thietbipccc114.com
Zalo Facebook Messenger